BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1

BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1

BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1

BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1

BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1
BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1

BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1

06-04-2021 02:31:03 AM

Tác Giả: Sư phụ Hùng Sơn

  Sưu Tầm và đăng lại

 

Võ đường Nguyễn Lành đã cho ra hàng ngàn môn sinh, đó là chưa kể tới các môn phái khác. Cho nên ở Việt Nam bây giờ không biết có bao nhiêu ngừoi luyện Thần Quyền mà kể. Chỉ có điều những đệ tử chân chính tu luyện Thần Quyền ít muốn cho ai biết mình là môn đệ của Thần Quyền mà thôi.
Để cho các huynh có chút khái niệm về Thần Quyền.Tại hạ xin phép sư huynh Kim Cang Trí , chép lại lời giải thích khá đầy đủ của sư huynh ấy về Thần Quyền trên diễn đàn “Bủa Chú Tiên Gia” cho các huynh đọc nhé.
“Thần Quyền thì có nhiều phái lắm , nói chung đa số các môn phái huyền thuật đều có Thần Quyền (Lổ Ban không có ), như là : Thất Sơn thần quyền, Mẹ Sanh thần quyền , Vạn Thiên Giới Linh thần quyền , Ngủ Hổ thần quyền v.v........
Thần Quyền còn được gọi là Vỏ Tổ , Phật Quyền , Thần Võ Đạo v.v.....nhưng tựu chung cũng là cấp Thần mà thôi ! thường kẻ mới nhập môn thì được ông Thầy dùng nhang khoán Bùa thổi trên đỉnh đầu , tam tinh (trán) 2 bên 2 lổ tai , trước ngực sau lưng , 2 cánh tay , rồi cho môn sinh đó uống 1 ly nước Bùa có cấp vị Tổ võ nào đó theo hộ từ đó , và để cho tân môn sinh đó kêu , luyện mỗi ngày cho tới thành thục rồi sẽ luyện môn khác ! Sau khi uống xong ly nước phép đó rồi ông Thầy đó sẻ cho đệ tử ấy đứng chấp 2 tay lại hoặc 2 tay cầm 2 cây nhang giăng ngang thẳng ra và đọc câu thần chú để xuất quyền , đọc liên tục , đọc đến khi nào người đệ tử thấy người mình chuyển khác lạ thì nương theo đó mà luyện , có người lên mạnh , người lên yếu , người chậm người nhanh tùy căn cơ , và xác “nặng , nhẹ “ , đặc điểm của Thần Quyền là bị đánh không đau , sức mạnh phi phàm , ra đòn nhanh lẹ và dũng mãnh không sợ đao kiếm , roi côn v.v....tay không đở dao , gậy , chém không đứt , đâm không lũng.

Cấm kỵ của Thần Quyền cũng nhiều cái khác nhau giửa các môn phái , tuy nhiên những điều cơ bản chung là :
Không Phản Tổ , phản Thầy
Không tửu sắc , tà dâm
Không tham lam , trộm cắp
Không cậy mạnh hiếp yếu
Không ăn chó , trâu , mèo , khỉ , cá gáy.

Nếu phạm thì sẻ bị Tổ hành , vật , bắt ăn miểng chai , ngâm mình dưới sông , leo lên tuột xuống 1 cây dừa , cây đa cao nào đó v.v....trầy sát cả mình mẩy , khi đó phải có những người trong Môn Đạo đến đọc Chú đốt nhang xin giải thì mới hết !

                                                 Sư Phụ Nguyễn Lành và Hùng Sơn

(Đây là hình cố thượng sư Nguyễn Lảnh và tại hạ chụp trước nhà của sư phụ tại Thị Nghè.nhân ngày tại hạ được xuất sư vào năm 1962.

Xin thân tặng các chư huynh tỉ muội.

hạ sư Hùng Sơn)

Thần Quyền lên nhập xác có thể đánh Hầu quyền , Long quyền , Hổ quyền , Ưng quyền v.v....nói chung là thập bát ban vỏ nghệ cùng các thứ binh khí (chỉ có phi đao tui chưa có dịp thấy qua), có kẻ khi Thần về nhập xác phi thân nhảy lên nóc nhà 4 , 5 thước như chơi , khi đi bài quyền chuyển tấn , dậm tấn nghe rầm rầm rúng động cả mặt đất , sức mạnh dử lắm , mắt của kẻ Thần nhập xuất quyền lúc đó đứng tròng , đồng tử không đảo , không liếc ngang dọc chỉ nhìn thẳng , nhưng rất tinh tế không hề ngả , đụng bất kỳ chướng ngại đồ vật nào xung quanh ! người luyện Vỏ Thần thì thường có luyện luôn môn Gồng , những người học các môn này thường thì rất hiền , và không bao giờ ra tay đánh người trước (trừ những kẻ “ba mớ “ ngựa non háu đá ), chỉ để hộ thân và làm việc nghĩa cứu khổn phò nguy giúp bá tánh mà thôi , những người luyện lâu môn này cũng có thể biết thêm các thứ : chửa bệnh , mở ếm , gở thư , trừ tà v.v..... gọi là nghề văn nghiệp võ theo tiếng bình dân của họ !


                   Luyện Bùa Thần có 7 giai đọan:

1, Giữ Bùa. 2, Hâm Nóng Bùa. 3, Ướp Lạnh Bùa. 4, Hội Bùa.
5, Nương Bùa Qua Sông. 6, Phá Bùa. 7, Bùa Là Ta , Ta Là Bùa.

 

                          Đây là lời nguyện trước bàn thờ Tổ :

Nam mô Tây Phương Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Bồ Đề Tổ Sư. Ba mươi sáu vị Lục Tổ. Phật Chuẩn Đề Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát.Ông Già Lam Quan Đế. Chín phương trời. Mười phương Phật . Tả ông Quan Châu. Hữu ông Quan Bình. Đấu Chiến Thắng Phật. Bạch Hổ Sơn Động.
Nam Mô Ngọc Hòang Thược Đế. Chư vị Phật Tổ. Ba ông Quốc Vương Đại Thần. Cửu vị Tiên Nương. Vong hồn sư ông. Vong hồn sư phụ. Sống cứu thế trợ dân. Giản chư vị về chân Phật Tổ.
Hộ trì cho đệ tử là. (tên) ...... tuổi..... Xin được phép..... (lời cầu).......

Xin chư vị đừng hỏi tại hạ , sao lại cầu khấn như trên. Tại hạ thú thực xin chịu. Hồi học ở võ đường như thế nào thì chỉ lại y chang như vậy mà thôi. Còn thứ tự các vị Phật Tổ Thần Thánh ra sao tại hạ không biết.

Lời cầu xin này được dùng cho mọi nơi , mọi lúc , Ngay khi làm việc gì cũng vậy. Thí dụ khi tại hạ muốn chỉ lại pháp thuật cho các chư huynh đệ trên diễn đàn này , tại hạ cũng đã đọc lời cầu xin này trước bàn thờ tổ.... và ở phần cuối cùng: “ xin được phép “ thì tại hạ khấn rằng : Xin được phép truyền bá pháp thuật của chư vitrên trang nhà Thế Giới Bùa Ngải Thực Hành. Lập tức có một ông Tổ nào đó nhập vào tại hạ ngay làm cho tại hạ lắc lư thì biết rằng lời cầu xin của tại hạ đã được chấp thuận.

                    5 Lá Bùa Tổ Dùng để thờ

Các chư huynh tỉ muội quí mến

Vậy hôm này chúng mình lại bắt đầu tu luyện nhé .
Thưòng thì “logo” của các vị này được các đệ tử để trên bàn thờ . Nhưng thường che dấu vì không muốn cho người ngoài biết mình ở trong môn phái này .
Tuy nhiên cũng có nhiều đệ tử quan niệm rằng :”Hình ảnh của các ngài” cần phải được chưng lên bàn thờ Tổ một cách rõ ràng . Bởi vậy họ cho vào khuôn hình và đặt 5 vị Tổ vào vị trí trang trọng nhất sau các hình tượng Phật . Do đó đối với tại hạ thì thế nào cũng tốt cả . Không có gì phiền hà . Tuy nhiên khi viết những “Chữ Bùa TỔ” này ra rồi mà vứt tùm lum một cách thiếu tôn kính thì có gì xẩy ra ráng chịu đó nhé ! Không ai cứu được đâu

1 Tổ Nha Ben

                                                    

2 Tổ Nu Sê

                                                     

3 Tổ Bi Ly

                                                   Tổ Bili

4 Tổ No Tho Ngăn

                                                    

5 Tổ Nha Thô

                                                      Tổ Nha THô

                                Phần Bắt đầu Tu Luyện

                                         Lá Bùa Dành cho nam luyện

                                         Bùa Thần

Thần Chú

                                 Ề HẾ MÊ BỜ RÂY CÔ MA RĂNG MẶC MẶC

trên đây là lá Bùa Thần và câu chú khi luyện bùa phải đọc.

Xin lưu ý , lá bùa này có 7 vòng và 7 nút phía ngòai chỉ dành cho nam giới.

                  Còn nữ giới phải luyện với lá bùa 9 vòng và 9 nút bên ngòai.

                  Bùa phải vẽ bằng mầu trắng trên nền đen.

Bùa vẽ to nhỏ tùy theo mình ngồi xa gần. Cỡ bằng tờ giấy viết thư là vừa. Chúng ta dán lá bùa trước mặt. Ngồi trước lá bùa bằng thế kiết già hay bán già cũng được. Lẽ đương nhiên là kiết già thì tốt hơn. các huynh đệ không phải tự mình vẽ lá bùa này , mà ai vẽ cho mình hoặc in ra cũng được. Lẽ đương nhiên là mình vẽ cũng thế thôi. Không có gì khác nhau cả.

                                                  Giai Đoạn 1 Tu Luyện

Sau khi ngồi trước lá bùa rồi, chúng ta nhìn chăm chú vô lá bùa một lúc. Huynh đệ sẽ thấy nó nhúc nhích ngay. Có nhiều người phải ngồi hơi lâu một chút. Đó là tùy theo công lực sẵn có của mỗi người mà thôi.

Khi thấy lá bùa nhúc nhích rồi, chúng ta bắt đầu niệm chú: Ề hế mê bờ rây cô ma răng mặc mặc,

vừa miệm chú vừa hít vô bằng lỗ mũi , Đương nhiên là chúng ta đọc chú thầm thôi vì còn phải thở chứ. Khi hít vô như vậy thì đem không khi lên trên trán , cho chạy vòng qua đầu rồi để khí chạy ra sau lưng và luồng xuống xương sống. Khi khí đã chạy xuống hết xương sống rồi. Chúng ta bắt đầu thở ra cũng bằng mũi và cũng niệm chú như lúc hít vô. Phải nhớ là khi hít vô, niệm chú đã xong mà khí chưa đi tới đốt xương sống cuối cùng thì cứ để nó chay. Mình chờ cho khí đi hết vòng của nó mới thở ra. Khi thở ra cũng vậy. Niệm chú cho tới hết hơi mới thôi. Và bắt đầu làm lại.

Chắc chắn lúc ban đầu sẽ hơi khó khăn và làm sai nhiều lần , nhưng cứ kiên nhẫn tiếp tục đi , chỉ ít lâu là thành thục thôi. Không hề gì đâu.
Khi các huynh đệ hít thở và niệm chú như vậy thì mắt vẫn phải nhìn chăm chú vô chữ bùa. Khi hít thở thành thục rồi thì chỉ vài lần hay ngay lập tức chư huynh đệ đã có thể rời lá bùa đó theo ý muốn qua bên phải hay bên trái rồi. Cũng có thể đưa nó lên xuống nữa. Xin nhớ là không phải lá bùa các chư huynh đệ vẽ di chuyển đâu nhé , mà sẽ có một hình ảnh lá bùa khác xuất ra từ lá bùa chư huynh đệ vẽ đang để trước mặt.

Chính hình ảnh lá bùa vừa xuất ra từ lá bùa mình vẽ mới là lá bùa mình tu luyện.
Tới giai đọan này thử nhắm mắt lại định thần cũng thấy lá bùa chạy lung tung trước mặt rồi.

Các chư huynh đệ, sư tỉ muội quí mến.

Bây giờ tại hạ lại bắt đầu nói về bài học nhé.

Khi ngồi thiền niệm chú và nhìn vô Bùa Thần tới giai đọan có thể di chuyển bùa đi chỗ mình muốn là cũng khá lắm rồi. Bây giờ các chư huynh đệ cố đưa Bùa Thần lên cao một chút. Tại hạ vẫn nói là lá bùa xuất ra từ chiếc bùa mình vẽ đó nhé. Vì bây giờ chư vị luyện trên lá bùa xuất ra từ lá bùa vẽ chứ không phải luyện từ lá bùa mình vẽ nữa đâu. Xin tạm gọi lá bùa xuất ra này là lá Bùa Luyện đi nhé.

Tiếp tục ngồi thiền, niệm chú, nhìn lá Bùa Luyện cho tới khi nào tự nó xoay tròn là mình đã đạt tới trình độ kha khá rồi.

Tuy nhiên, khi đang luyện mà thấy lá Bùa Luyện biến mất thì mình lại nhìn vào lá bùa vẽ để cho Bùa Luyện xuất ra. Và tiếp tục đưa lên mà luyện. Trường hợp Bùa Luyện biến đi là bắt buộc , bởi vì mới luyện thì chỉ giữ được vài phút là Bùa Luyện biến đi ngay. Nhưng càng luyện lâu thì Bùa Luyện càng trụ lâu hơn cho tới khi nào không thể biến được nữa đúng theo ý muốn của mình, tới lúc này là giai đọan nhì đã viên mãn.

Bây giờ tới giai đoạn cho lá bùa quay tròn càng nhanh càng tốt. Bùa Luyện quay tới độ không còn nhìn thấy hình giáng lá bùa ra sao nữa mà chỉ thấy lá bùa như một khối tròn là các bạn đã thành công trong bước “Giữ Bùa” rồi.

Ở giai đọan này các chư huynh đệ có thể tưởng Bùa Thần tới bất cứ chỗ nào.
Thí dụ : đang đi đường, các huynh đệ tự nhiên thấy có kẻ muốn giết mình. Mình có thể tưởng ngay Bùa Thần hiện trên trán y . Tưởng Bùa Thần hiện lên trán kẻ đối diện để làm gì ư ? Xin hạ hồi phân giải nhé. Các chư huynh đệ không nên biết tới bây giờ đâu ! Đừng có nóng nhé.

Tại hạ bắt buộc phải ngưng ở đây, vì không thế nào chỉ một lèo cho các sư huynh, sư tỉ ngay phần sau được. Bởi vì chưa luyện hết giai đoạn “Giữ Bùa” mà tiến ngay tới giai đoạn kế tiếp thì nguy hiểm lắm.

Trong trường hợp đang luyện mà thấy nhức đầu , ù tai , chóng mặt thì ngưng ngay và đi tắm nước lạnh thì sẽ thấy thỏai mái ngay. Xin đừng có gắng vô ích. Lúc bị cảm cúm cũng không nên luyện Bùa Thần đâu.
Có nhiều đệ tử đã luyện giai đọan này trong 10 năm cũng chưa đạt. Nhưng cũng có người chỉ luyện 6 tháng đã thành rồi . 

Bây giờ tại hạ phải đi vẽ lá bùa cho các sư tỉ , sư muội luyện. Nếu không lại bị trách là NO FAIR nữa.

                                           Bùa Thần dành cho phái nữ luyện

                             bua than cho nu

các sư tỉ sư muội mến.

Vì vội vã và tại hạ không xử dụng máy vi tính thành thạo nên lá bùa này các sư tỉ, sư muội phải đặt trên một cái nền đen lớn hơn chút nữa mới dễ luyện. Còn chữ bùa nếu muốn có thể lấy bút chì trắng hay sơn trắng hoặc bất cứ màu trắng nào vẽ thêm cho rõ cũng đươc. Còn nếu không có phương tiện như thế này cũng tạm được rồi.
Các sư tỉ, sư muội phải hiểu là chúng ta luyện lá bùa xuất ra từ lá bùa này nên bùa này chỉ cần vẽ đúng chứ không cần phải đẹp.
Còn câu chú không thay đổi.

xin phép được nhắc lại ở đây một lần nữa.

Bùa Thần có 7 giai đọan:

1, Giữ Bùa. 2, Hâm Nóng Bùa. 3, Ướp Lạnh Bùa. 4, Hội Bùa.
5, Nương Bùa Qua Sông. 6, Phá Bùa. 7, Bùa Là Ta , Ta Là Bùa.

Có nhiều người gọi là 7 cấp bực hay 7 bước gì cũng thế : Bước đầu tiên là “Giữ Bùa “ đó là phần chúng ta tập tễnh bước vô luyện tập. Đây cũng là phần thử lửa để xem ai có cái “nhẫn” mà tu tập hay không. Bước đầu này dù luyện cho xong cũng chưa thể có những thần lực ghê gớm gì hết. Vậy mà người tu luyện đúng cách cũng cần phải một thời gian khá lâu mới luyện xong cho chữ bùa bay bổng và xoay tròn trên không trung như ý muốn của mình.
Khi chữ Bùa Thần đã bay bổng trên không theo ý muốn của mình được rồi. Bùa Thần bắt đầu xoay tròn. Lúc này chúng ta không còn thấy hình giáng nguyên vẹn của Bùa Thần nữa. Mà chỉ còn một khối tròn, có thể là mầu đen, trắng, đỏ tùy theo mỗi người một khác. Xin lưu ý là ở giai đoạn này người tu tập không còn cần phải nhìn vào lá bùa chúng mình vẽ lúc ban đầu luyện nữa. Chư huynh tỉ muội chỉ cần nhắm mắt , định thần là chữ Bùa Thần hiện ra trước mặt liền.
Có nghĩa là khi các chư huynh tì muội đã đạt tới trình độ cho chữ bùa quay tròn trên trời là vào trình độ “tưởng” (có nghĩa là muốn) là có Bùa Thần rồi. Không cần Bùa Thần trên giấy nữa. Có thể đốt đi hoặc để trên bàn thờ cũng được. Thường thường thì các đệ tử đốt đi vì không muốn cho ai biết mình đang luyện Bùa Thần. Đó là đức khiêm nhường !
Vào giai đọan chữ bùa đã quay tròn một thời gian. Người tu luyện bắt đầu nghe thấy Bùa Thần phát ra âm thanh. Bắt đầu nho nhỏ. Sau rít lên ở tần số cao vút. và từ từ thật rõ.
Khi Bùa Thần đã phát ra âm thanh vút cao thực rỏ ràng là chúng ta đã luyện xong bước thứ nhất; bước Giữ Bùa.

 

 

 


BÀI VIẾT KHÁC

Tranh Họa Sĩ Bùi Xuân Phái
Họa Sĩ Xuận Bùi Phái học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương. ông sinh năm 1920 và mất năm 1988. Tranh ông rất nhiều thể loại.ông rất yêu thơ của nữ sĩ Hổ Xuân Hương nên đã vẽ minh họa một số bài đặc...
Danh Ngôn Hay Của Các Bậc Vĩ Nhân.
Danh ngôn của các bậc hiền triếc hay những vĩ nhân luôn mang ý nghĩa tích cực tác động vào tâm hồn của người đọc. Nó tạo ra động lực toa lớn giúp ta có những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.
Cầu Duyên Ở Ngôi Đền Nguyệt Lão Linh Thiêng Nhất Ở Đài Loan
Ngôi đền nhỏ thờ Nguyệt lão tại Đài Loan được cho là đã tác thành cho hàng nghìn cặp đôi nên duyên vợ chồng mỗi năm
5 Loại Giấc Mơ Không Cần Giải Thích
Hầu hết mọi người đều đã từng trải qua những giấc mơ trong khi ngủ. Có người sau khi tỉnh dậy thì muốn giải mộng xem lành dữ ra sao. Nhưng phải lưu ý rằng, không phải tất cả các giấc mơ đều có thể giải...
VÌ SAO GỌI TÊN LÀ NÚI CHỨA CHAN
Ngày xưa, khi tôi còn học phổ thông, bọn học sinh thường gọi đùa núi Chứa Chan là Chán Chưa, và giải thích rằng: Vì leo lên núi thì mệt lắm, mà lên tới trên thì... hổng có gì vui, nên mới hỏi lại nhau rằng Chán...
BÙA NUÔI CON NÍT HAY ĂN CHÓNG LỚN
Con nit thường hay khóc đêm,bieng6 ăn khó ngủ... có bài viết của Thày XanAnBinh chia se nay đăng lại để lưu giữ và hy vọng sẽ giúp ích cho các ba mẹ trong việc nuôi con nhỏ.
Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)
Pháp này thuộc về Phật Giáo Bắc Tông,ai phát lòng cầu nguyện Pháp này,thì sẽ được phú quý và an lành,mọi sở cầu về tài vật đều được mãn nguyện,muốn tu trì pháp này trước thời phải phát nguyện làm nhiều...
TÀI THẦN GANAPATI BÀI 2-3
Truyền thuyết của thần thoại cổ đại Ấn Độ kể về sự ra đời của thần Ganesha có đầu voi, mình người, là vị thần mang lại hạnh phúc và may mắn: Ganesha là con trai vị thần Shiva (thần hủy diệt), và vợ là thần...
TÀI THẦN GANAPATI  BÀI 1
Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ Giáo, nhân dạng của thần kỳ dị, với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati. Vị...
NGŨ LÃO BÀN CỔ LỆNH PHÙ
Bài viết của tác giả Tamandieungo ở trang Thegioivohinh. Nay sưu tầm đăng lại để ai có lòng tìm hiểu thì cũng là có những chia sẽ của bậc tiền bối lưu lại. Nếu Tác giả Tamandieungo có đọc được bài chia sẽ nầy...

Trao đổi qua email

Chat với chúng tôi
Gọi
Sms