Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)

Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)

Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)

Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)

Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)
Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)

Phù Quán Âm Độ Trì Sanh Nhơn Chú (Pháp Cầu Tài)

05-04-2021 01:57:54 PM
Muốn tác được Pháp này thì vẽ ra 2 lá phù như trên,1 lá để trong người cất kĩ không cho ai thấy biết,1 lá thì để trong đạo tràng hoặc ban thờ và thờ phụng dâng hương hoa cúng dường.Nghi thức tác pháp như sau, hàng ngày vào giờ công phu thì bắt đầu trì các bài chú thứ tự dưới đây.
 

Đốt 3 cây nhang quỳ trước lá phù hoặc tượng Quan Âm niệm
 
TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN:
Om Ram Xóa Ha (21 lần)
 
TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN:
Án Ta Phạ Bà Phạ Truật Đà Ta Phạ Đạt Ma Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám (3 lần)
 
HỘ THÂN CHÂN NGÔN:
Om si rảm (21 lần)
 
AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN:
Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô tô rô, địa vĩ ta bà ha
 
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN:
Án nga nga nẫng tam phạ phiệt nhiệt la hộc

 
ĐẠI BI CHÚ
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

 
QUAN ÂM ĐỘ TRÌ SANH NHÂN CHÚ:
Bái Thỉnh Nam Hải Lien Hoa Tướng Tạ Lâm Sơn,
Thượng Trấn Càn Khôn Phổ Đà Thần Thông Phật Pháp,
Đại Dương Liễu Chi Đầu Quỉ Thần Kinh,
Vạn Ức Nhãn Thủ Vô Biên, Vô Biên Biến ...
Tây Thiên Thọ Triển Hiển Oai Linh,
Phật Tổ Như Lai Tăng Pháp Ký,
Quán Âm Thánh Tổ Hiện Lai Lâm,
Cam Lồ Luyện Tập Linh Đơn Chánh,
Trị Bịnh Giải Ách Miễn Tai Ương,
Đại Diệu Đại Lực Đại Pháp Hóa,
Diện Sỹ Thần Vương Diệt Yêu Tinh

Thập Nhị Phát Nguyện Thiệm Nhơn Thọ,
Hộ Pháp Long Thần Bảo Trinh Tường,
Bá Vạn Kim Cang Chư Thiên Tướng,
Đại Hùng Đại Triển Trừ Ác Ôn,
Hồng Hài Nhi Lang, Hồng Hài Nhi Lịnh
Long Nữ Kim Tra, Long Nữ Đình,
Từ Bi Cứu nạn Thiên Địa Ứng.

Tường Vân Điều Chuyển Tại Kim Đàng
Kim Quang Phóng Xuất Kim Thân Hiện
Phò Trì Đệ Tử Bảo An Ninh
Đệ Tử Thành Tâm Cung Khẩn Thỉnh
Quan Âm Thánh Tổ Giáng Lai Lâm
Cứu Thế Cứu Dân Cứu Đệ Tử

(pháp danh tên họ và tuổi âm lịch)
Tiêu Tai Giải Nạn Đắc Kiết Tường
Án Chiêu Tài Quán Âm Phù Linh Cảm Ứng Tá Ha. (Nam 7 nữ 9 lần)
 
Phật Hộ Thời Thời Tiến Lộc Lang Quân
Thần Mãi Mại Sanh Ý Vượng
Quán Âm Thánh Hộ Mạng Chiêu Tài Trấn (3 lần)
 
Quán Âm Thánh Tổ Chiêu Tài Trấn
Chuyển Quản Dương Gian Thông Tài Sự
Vận Thời Đông Tây Nam Bắc Trung Ương Tài
Nhựt Nhựt Tài, Nguyệt Nguyệt Tài
Niên Niên Tài, Thời Thời Tài
Ngủ Lộ Ngủ Phương Tài
Hửu Tài Lai Vô Tài Khứ
Đại Hiển Oai Linh Cấp Cấp Như Luật Lịnh (Nam 7 nữ 9)
 
Vái 3 lạy rồi niệm QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN:

Án ma ni bát di hồng,ma hắt nghê nha nạp, tích đô bặt đa đạt,tích đặc ta nạp,vi đạt dị cát,tát nhi cán nhi tháp,bốc rị tất tháp cát nạp,bổ ra nạp nạp bốc rị,thưu thất ban nạp nại ma rô kết,thuyết ra da tá há. (3 lần)

QuanAnChieuTaiPhu 

Sau đó người trì chú có thể trì thêm Tiêu Tai Cát Tường Chú hoặc giả Quan Âm Độ Trì Gia Môn Kinh. Hàng ngày trì niệm pháp này người niệm luôn được bình an giải tai nạn ách, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc, luôn được thần, phật che chở, nếu có tài vật hãy chia sẻ bớt cho người nghèo khó vậy thì công đức thật là vô lượng.
 

 

***Kiêng kị khi tác pháp này: Không nên ăn ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nếu kiêng được sát sinh thì oai lực của pháp thật khó có thể nghĩ bàn.

BÀI VIẾT KHÁC

Tranh Họa Sĩ Bùi Xuân Phái
Họa Sĩ Xuận Bùi Phái học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương. ông sinh năm 1920 và mất năm 1988. Tranh ông rất nhiều thể loại.ông rất yêu thơ của nữ sĩ Hổ Xuân Hương nên đã vẽ minh họa một số bài đặc...
Danh Ngôn Hay Của Các Bậc Vĩ Nhân.
Danh ngôn của các bậc hiền triếc hay những vĩ nhân luôn mang ý nghĩa tích cực tác động vào tâm hồn của người đọc. Nó tạo ra động lực toa lớn giúp ta có những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.
Cầu Duyên Ở Ngôi Đền Nguyệt Lão Linh Thiêng Nhất Ở Đài Loan
Ngôi đền nhỏ thờ Nguyệt lão tại Đài Loan được cho là đã tác thành cho hàng nghìn cặp đôi nên duyên vợ chồng mỗi năm
5 Loại Giấc Mơ Không Cần Giải Thích
Hầu hết mọi người đều đã từng trải qua những giấc mơ trong khi ngủ. Có người sau khi tỉnh dậy thì muốn giải mộng xem lành dữ ra sao. Nhưng phải lưu ý rằng, không phải tất cả các giấc mơ đều có thể giải...
VÌ SAO GỌI TÊN LÀ NÚI CHỨA CHAN
Ngày xưa, khi tôi còn học phổ thông, bọn học sinh thường gọi đùa núi Chứa Chan là Chán Chưa, và giải thích rằng: Vì leo lên núi thì mệt lắm, mà lên tới trên thì... hổng có gì vui, nên mới hỏi lại nhau rằng Chán...
BÙA THẦN_Môn Phái LÂM KINH THẦN VÕ ĐẠO_Tu Luyện Giai Đoạn 1
Bùa là một lĩnh vực thần bí và rất ít người được tiếp cận. Trước đây có một thời rất thịnh hành nhưng ngày nay không còn được truyền dạy nữa,nếu có thì cũng còn rất ít người có thời gian theo học. Bài...
BÙA NUÔI CON NÍT HAY ĂN CHÓNG LỚN
Con nit thường hay khóc đêm,bieng6 ăn khó ngủ... có bài viết của Thày XanAnBinh chia se nay đăng lại để lưu giữ và hy vọng sẽ giúp ích cho các ba mẹ trong việc nuôi con nhỏ.
TÀI THẦN GANAPATI BÀI 2-3
Truyền thuyết của thần thoại cổ đại Ấn Độ kể về sự ra đời của thần Ganesha có đầu voi, mình người, là vị thần mang lại hạnh phúc và may mắn: Ganesha là con trai vị thần Shiva (thần hủy diệt), và vợ là thần...
TÀI THẦN GANAPATI  BÀI 1
Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ Giáo, nhân dạng của thần kỳ dị, với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati. Vị...
NGŨ LÃO BÀN CỔ LỆNH PHÙ
Bài viết của tác giả Tamandieungo ở trang Thegioivohinh. Nay sưu tầm đăng lại để ai có lòng tìm hiểu thì cũng là có những chia sẽ của bậc tiền bối lưu lại. Nếu Tác giả Tamandieungo có đọc được bài chia sẽ nầy...

Trao đổi qua email

Chat với chúng tôi
Gọi
Sms